Talend w ofercie Santrio

Do swojej oferty Santrio dołączył produkty firmy Talend, która jest jednym z największych dostawców oprogramowania opartego na otwartym kodzie źródłowym, oferującym rozwiązania middleware w zakresie zarządzania danymi, integracji danych i aplikacji.

Produkty Talend to:

Talend Integration Suite (TIS) – zarządzanie wszystkimi potrzebami integracji od najprostszych do bardzo złożonych w czasie rzeczywistym oraz w trybie batchowym.

Data Quality (DQ) –dokładne i szczegółowe zrozumienie danych; standaryzacja, czyszczenie i deduplikacja; monitorowanie i zarządzanie jakością danych.

Master data management (MDM) –jest to narzędzie do współpracy i standaryzacja danych w całym przedsiębiorstwie, tworząc centralne repozytorium metadanych, które umożliwia spójną, jednolitą kontrolę nad danymi w całej organizacji. Otwarty i dynamiczny model danych, walidacja i zarządzanie funkcjami są zbudowane na wspólnej platformie razem z wiodącymi produktami Talend: Talend Integration Suite oraz Data Quality.

Advanced SOA Framework (ASF)/ESB – integracja, rozwój i zarządzanie heterogenicznymi środowiskami IT.

 

 
Dowiedz się wiecej...