Certyfikat dla Sage ERP X3

Rozwiązanie Sage ERP X3 otrzymało rekomendacje od Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz certyfikat potwierdzający zgodność oprogramowania z polskimi przepisami. Uzyskanie certyfikatu zgodności to jedno z działań związanych z premierą polskiej wersji Sage ERP X3 oraz uruchomienia kampanii promocyjnej rozwiązanie wśród przedsiębiorstw średniej wielkości.

Wydanie certyfikatu poprzedzone zostało dogłębną analizą przeprowadzoną przez ekspertów Instytutu. Potwierdziła ona, że zastosowane w systemie informatycznym Sage ERP X3 algorytmy obliczeniowe i funkcje umożliwiają prawidłowe rozliczenia podatku dochodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) według stanu na dzień 1 września 2011 r. oraz prawidłowe dokumentowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie podatku od towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), według stanu prawnego na dzień 1 września 2011 r. Ponadto, przeprowadzony audyt potwierdził także, że Sage ERP X3 jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223), według stanu na dzień 1 września 2011 r.

Certyfikat wydany przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy potwierdza nie tylko zgodność systemu Sage ERP X3 z polskimi przepisami, ale wskazuje również na wysoką jakość oprogramowania.

Sage ERP X3 jest rozwiązaniem dedykowanym dla przedsiębiorstw i grup firm o złożonych potrzebach. Pozwala na działanie w różnych językach i systemach legislacyjnych. Ponad 165 000 użytkowników, reprezentujących 3 000 klientów na całym świecie, już wybrało Sage ERP X3, ponieważ jest prosty w użyciu, szybki we wdrożeniu i przynoszący zyski. Od ponad 10 lat Sage ERP X3 jest sprawdzonym i kompletnym rozwiązaniem ERP, skierowanym do wyższego średniego segmentu i dla dużych przedsiębiorstw. Odpowiada na specyficzne wymagania różnych gałęzi przemysłu, od produkcji, przez dystrybucję, sprzedaż i usługi oraz wiele innych.

 

 
Dowiedz się wiecej...