Rozwiązania

Santrio oferuje rozwiązania możliwe najpełniej dopasowane do wymagań rozwijających się przedsiębiorstw - łączących szeroką funkcjonalność z optymalną inwestycją.

Pentaho Business Analysis

Pentaho to wydajna platforma raportowa i integracyjna oparta na otwartym kodzie źródłowym. Pentaho BI Suite Enterprise Edition dostarcza spektrum funkcjonalności business intelligence i obejmuje moduły:

Pentaho Reporting
Pentaho Analysis
Pentaho Dashboards
Pentaho Data Integration

Pentaho Reporting

Pentaho Reporting umożliwia łatwy dostęp, formatowanie oraz dystrybuowanie informacji w postaci raportów dla pracowników, klientów i partnerów. Podstawowe cechy to:

Dostęp do danych źródłowych w postaci baz relacyjnych, OLAP lub XML
Dane wynikowe w popularnych formatach tj.: Adobe PDF, HTML, Microsoft Excel, Rich Text Format, oraz ‘plain text’
Dostęp przez przeglądarkę dla zapytań ad-hoc oraz raportów dla użytkowników biznesowych.

Pentaho Analysis

Pentaho Analyzer udostępnia intuicyjne i interaktywne raportowanie analityczne pozwalające użytkownikom o ograniczonej znajomości technicznych zależności uzyskiwanie oczekiwanych informacji biznesowych. Do rozszerzeń funkcjonalnych dostępnych w wersji Eneterprise należy zaliczyć m.in:

Webowy interfejs tworzenia raportów/analiz (drag-and-drop)
Zaawansowane filtrowania i sortowania
Liczne funkcje kalkulacyjne
Wizualizacja wyników z użyciem licznych rodzajów wykresów

Pentaho Dashboard

Pentaho Dashboard udostępnia kluczowe metryki w atrakcyjnej oraz intuicyjnej formie co pozwala kluczowym użytkownikom biznesowym lepiej zrozumieć oraz śledzić wydajność zarządzanego obszaru.

Cechy Pentaho Dashboard które to umożliwiają to:

Bogate, interaktywne kokpity oparte na wizualizacjach Adobe Flash pozwalające bezpośrednią analizę czy kluczowe miary są zadawalające czy też wymagają szczególnej uwagi.
Kreator kokpitów pozwalający użytkownikom biznesowym łatwe tworzenie spersonalizowanych wizualizacji bez potrzeby odbywanie dedykowanych szkoleń.
Integracja z Pentaho Reporting oraz Pentaho Analysis dzięki czemu użytkownicy zagłębiać się w bardziej szczegółowe raporty dla zrozumienia i przeanalizowania danych źródłowych wskaźnika
Łatwa integracja z portalem I aplikacjami dla szerszej dystrybucji kluczowych wskaźników.
Zintegrowane alerty odchyleń wyników od wartości granicznych.

Pentaho Data Integration

Pentaho Data Integration jest w pełni funkcjonalnym, wydajnym,  rozwiązaniem ETL opartym na otwartym kodzie źródłowym z intuicyjnym, graficznym interfejsem środowiskiem projektowania. Rozwiązanie obejmuje/cechuje:

Bogatą bibliotekę obiektów transformat (ponad 100)
Obsługę większości standardowych źródeł danych włączając formaty plików biurowych i innych, ponad 30 baz danych zarówno komercyjnych jak i open source,
Rozszerzona funkcjonalność w zakresie zasilania wymiarów wolnozmiennych
Wysoką wydajność i skalowalność
Pełną integrację z Pentaho BI Suite for Enterprise Information Integration (EII)

Pentaho Data Integration Enterprise Edition stanowi rozszerzenie Pentaho Data Integration (Community Edition) zarówno o dodatkowe funkcjonalności rozwiązania jak i świadczenie serwisu aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia specjalistycznego.

Do rozszerzeń funkcjonalnych zawartych w Pentaho Data Integration Enterprise Edition zaliczyć trzeba wzbogaconą konsole administracyjną umożliwiającą monitorowanie procesów w postaci wskaźników, lepsze monitorowanie wydajności, ustawianie priorytetów dla wykonania poszczególnych zadań, zdalny dostęp do zarządzania procesami oraz funkcję powiadamiania o zdarzeniach przetwarzań/procesów.

 
Dowiedz się wiecej...