Rozwiązania

Santrio oferuje rozwiązania możliwe najpełniej dopasowane do wymagań rozwijających się przedsiębiorstw - łączących szeroką funkcjonalność z optymalną inwestycją.

Zarządzanie MetaDanymi

MetaStudio to oprogramowanie do zarządzania danymi podstawowymi, słownikami wymiarów i pojęciami biznesowych. Zastosowanie MetaStudio pozwala utrzymywać jednolitość (jednorodność) danych podstawowych (dane stałe, algorytmy przetwarzań) co znakomicie polepsza jakość pomiaru wydajności i raportowania oraz minimalizuje ryzyka operacyjne bieżącej obsługi. Wdrożenie MetaStudio w projektach BI wpływa na ograniczenie czasu wdrożenia tego typu rozwiązań, minimalizuje ryzyka projektowe.

Oprogramowanie MetaStudio umożliwia zarządzanie, koordynację, integrację słowników:

wymiarów i hierarchii
konwertującymi dane
reguł kontrolnych
sterującymi procesami

MetaStudio Posiada dedykowane interfejsy do edytowania hierarchii wymiarów w układzie parent-child oraz hierarchii płaskich. Z kolei edytory słowników transformacji danych (ang. data mapping) dzięki swojej intuicyjności umożliwiają wprowadzanie nawet bardzo złożonych reguł bezpośrednio przez ich właścicieli biznesowych.

Kluczowe cechy MetaStudio to:

zgodność – dzięki MetaStudio można utrzymywać słowniki w jednym miejscu i propagować na stosowane systemy, co zapewnia spójność pojęć biznesowych
centralizacja – jedno repozytorium meta danych zawierające opisy wszystkich
wiedza – MetaStudio umożliwi współdzielenie wiedzy poprzez publikacje informacji o hierarchiach, algorytmach transformacji danych
bezpieczeństwo – wszystkie dane przechowywane są w repozytorium, model uprawnień bazuje na sprawdzonych mechanizmach baz danych
otwarte standardy – model danych repozytorium MetaStudio jest otwarty i udokumentowany, słowniki przechowywane są w formie tabel o czytelnej strukturze, dzięki czemu własne rozwiązania, aplikacje innych dostawców mogą z nich korzystać w sposób nieograniczony
zarządzenie zmianą i kontrola wersji – MetaStudio posiada mechanizmy umożliwiające wersjonowanie słowników wszystkich typów
migracja – MetaStudio umożliwia przenoszenie i synchronizację meta danych i słowników między repozytoriami
integracja – przy pomocy MetaStudio można zapanować nad słownikami z różnych dziedzin, w odmiennych systemach, Hurtowniach Danych, systemach operacyjnych

Słowniki mapujące MetaStudio współpracują z najpopularniejszymi i standardowymi:

bazami danych - Oracle, Microsoft, IBM/DB2, SAS
narzędziami ETL - Pentaho, Microsoft, SAP BusinessObjects, Oracle, IBM, Informatica
narzędziami raportowymi - Actuate, SAP BusinessObjects, Statistica, Microsoft, Oracle, SAS

Korzyści wynikające z zastosowania MetaStudio:

zwiększenie efektywności - bezpośrednie zastosowanie słowników wymiarów do raportowania standardowego i zapytań ad-hoc, umożliwia utrzymania słowników bezpośrednio przez ich właścicieli biznesowych
współdzielenie wiedzy - publikacja poprzez intranet słowników wymiarów, publikacja algorytmów transformacji danych, jedno źródło informacji o stosowanych wymiarach
zapewnienie zgodności z regulacjami - wszystkie wymiary przechowywane są w ujęciu historycznym, zapamiętywana jest informacja o osobach dokonujących zmiany, definicje pojęć biznesowych przechowywane są w jednym miejscu, dostęp do zmian jest chroniony i monitorowany

Obszary zastosowania MetaStudio:

sprawozdawczość obligatoryjna - sprawozdawczość dla urzędów nadzorujących (NBP, KNF, GPW), wsparcie dla standardów XBRL, sprawozdawczość dla akcjonariusza (odrębne formaty, metodyka, standardy rachunkowości)
sprawozdawczość wewnętrzna - monitorowanie realizacji planów (finansowych, sprzedaży), symulacje dla danych historycznych w ujęciu aktualnym lub minionym, sprawozdania finansowe, konsolidacja , alokacja kosztów, rozdział przychodów
business intelligence - zarządzanie strukturami hierarchii, konwersja real-time, udostępnienie wymiarów dla raportów ad-hoc
procesy Hurtowni Danych - zarządzanie zmiennymi sterującymi procesami przetwarzania, zarządzanie algorytmami konwersji danych, utrzymanie algorytmów agregujących
zarządzanie jakością danych - utrzymanie reguł walidacyjnych, walidacja danych, słowniki dziedzin wartości wymiarów.

 
Dowiedz się wiecej...