Sage ERP X3 już w Polsce!

Najnowsza, wersja 6, systemu Sage ERP X3, już dostępną w polskiej wersji językowej i dostosowana do polskich regulacji prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Sage ERP X3 - Platforma

System Sage ERP X3 oparty jest na elastycznej platformie SAFE X3 (Sage Application Framework for Enterprise), która została stworzona, aby każde wdrożenie mogło być dopasowane do specyficznych wymagań firmy.

Dzięki wsparciu zapewnionemu przez platformę SAFE X3 (Sage Application Framework for the Enterprise), Sage ERP X3 potrafi przekształcić dotychczasowy system zarządzania w prawdziwie wydajne narzędzie, przeznaczone do pracy w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym. Elastyczna, otwarta architektura sieciowa wykorzystująca Internet, umożliwia równoczesne korzystanie z systemu Sage ERP X3 nawet przez 2000 użytkowników.


Korzystanie z systemu Sage ERP X3 oraz zarządzanie nim jest ułatwione dzięki standardowo wbudowanym, zaawansowanym funkcjom technologicznym platformy SAFE X3, takim jak m.in.: workflow, publikacja usług sieciowych, serwer procesów (serwer wsadowy), Business Intelligence, portal internetowy i innym.

Dodatkowe zalety platformy SAFE X3 to:

  • Szybkie wdrożenie, dzięki prekonfigurowanej parametryzacji systemu.
  • Wbudowany zestaw narzędzi do tworzenia raportów (w oparciu o technologię Crystal Reports)
  • Wspomaganie podejmowania decyzji, dzięki rozwiązaniu Business Intelligence, opartego o produkt BusinessObjects.
  • Możliwość pracy w wielu systemach operacyjnych (Windows, Unix, Linux) oraz przy wykorzystaniu standardowych baz danych (Oracle, SQL Server).
  • Łatwe dostosowanie systemu, dzięki zintegrowanym narzędziom programistycznym i poprzez parametryzowalny interfejs użytkownika.
  • Zwiększenie mobilności, dzięki dostępowi do danych i wskaźników z dowolnego miejsca przy użyciu Sage Enterprise Webtop ™ .

Planowanie, zarządzanie oraz raportowanie są połączone w jeden proces, co daje możliwość efektywniejszego podejmowania decyzji oraz wykorzystywania pojawiających się na rynku okazji. SAFE X3 to stabilna platforma do zmian organizacyjnych zachodzących w firmie, takich jak centralizacja lub decentralizacja.

 
Dowiedz się wiecej...