Sage ERP X3 już w Polsce!

Najnowsza, wersja 6, systemu Sage ERP X3, już dostępną w polskiej wersji językowej i dostosowana do polskich regulacji prawnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Sage ERP X3 - Funkcjonalność

Główne moduły Sage ERP X3 to: Finanse, Sprzedaż, Zakupy, Gospodarka magazynowa, Produkcja, CRM i Technologia. Standardowe moduły uzupełniane są przez Work-Flow oraz BusinessIntelligence.

System Sage ERP X3 oparty jest na elastycznej platformie SAFE X3 (Sage Application Framework for Enterprise), która została stworzona, aby każde wdrożenie mogło być dopasowane do specyficznych wymagań firmy. Dzięki temu, Sage ERP X3 łatwo dostosowuje się do potrzeb zarówno dużego przedsiębiorstwa, jak i średniej wielkości firmy.Finanse
•    Od prostych wymaganych ustawowo struktur księgowych po rozbudowane modele obsługujące równolegle do 10 zestawów ksiąg, 5 walut sprawozdawczych i 20 wymiarów analitycznych
•    Zaawansowane automaty księgujące zapewniające poprawność dekretów księgowych
•    Wielopoziomowa struktura budżetowa z obsługą przeglądów, weryfikacji i zarządzania odnowieniami
•    Narzędzia generowania sprawozdań finansowych, wielokryterialne okna zapytań, szeroka gama standardowych raportów finansowych
•    Rozbudowana definicja konta księgowego określająca jego przeznaczenie, domyślną stronę zapisu i salda, pozycję w sprawozdaniach finansowych czy w strukturze analitycznej
•    Pełna ścieżka audytu dekretu księgowego wraz z powiązanym zdarzeniem biznesowym
•    Środki trwałe zarządzane zgodnie z różnymi wymiarami prawnymi (bilansowym, podatkowym, MSR)

Sprzedaż
•    Od prostego do złożonego procesu sprzedaży: oferty, umowy, zamówienia otwarte, alokacje zapasów, harmonogramy wysyłek i dostaw, obsługa zwrotów, fakturowanie
•    Konfigurator produktu
•    Sprawdzanie wypłacalności klienta, klasyfikacja partnerów
•    Rozbudowane zasady kalkulacji cen
•    Obliczanie prowizji od sprzedaży
•    Obsługa otwartych rozrachunków: wiekowanie, analiza ryzyka i statystyki, możliwość blokady transakcji z klientem
•    Definiowane przez użytkownika procesu windykacji
•    Monitowanie klienta

Zakupy
•    Od prostego do złożonego procesu: zapytanie ofertowe i odpowiedź, umowy i zamówienia zakupu, przyjęcia, zwroty, fakturowanie
•    Klasyfikacja i ocena dostawców, statystyki
•    Planowanie zakupów i zamawianie z (lub bez) uzupełniania MRP
•    Obsługa harmonogramów dostaw i przyjęć
•    Zarządzanie akceptacją dokumentów (hierarchie i reguły)
•    Zarządzanie i śledzenie pozycji nierozliczonych
•    Obsługa harmonogramów płatności
•    Zarządzanie zbiorczymi płatnościami
•    Obsługa partii płatności

Gospodarka magazynowa
•    Zaawansowana obsługa miejsc składowania oraz kontrola zajętości
•    Zarządzanie stanami magazynowymi według fizycznej lokalizacji, partii i podpartii, jakości, numerów seryjnych, dat ważności, stężenia
•    Materiały powierzone i magazyny obce
•    Zestawienia stanów magazynowych według statusu zapasów
•    Inwentaryzacja
•    Uzupełnianie zapasów z (lub bez) MRP
•    Śledzenie przesunięć wewnętrznych
•    Kompleksowa kontrola pochodzenia wprzód i wstecz (traceability)
•    Różne metody wyceny stanów magazynowych

Produkcja
•    Wiele trybów produkcji - ATO, MTO, CTO, MTS, procesowa, tryb mieszany
•    Konfigurator danych technicznych
•    Zasady uzupełniania i planowania
•    MPS, harmonogram MRP
•    Plan pracy i analizy produkcji
•    Interaktywne planowanie produkcji na zasobach ograniczonych lub nieograniczonych
•    Różne metody wydawania materiałów
•    Interfejs do stacji wagowych
•    Wycena i zaawansowana analiza kosztów

CRM
•    Kampanie marketingowe oraz planowanie dalszych działań
•    Automatyzacja działań sprzedaży
•    Pełna automatyzacja serwisu
•    Obsługa zleceń gwarancyjnych i pogwarancyjnych
•    Prowadzenie baz danych o kliencie

Technologia
Sage ERP X3 zbudowany jest na platformie technologicznej Sage Application Framework for the Enterprise (SAFE X3), która zapewnia:
•    Trzystopniową, skalowalną architekturę systemu
•    Wsparcie dla wielu systemów operacyjnych (Windows, UNIX, AIX, Linux,)
•    Obsługę wielu baz danych (Oracle 10g, MS SQL)
•    Klienta sieci Web, administrację w trybie klient/serwer
•    Narzędzia audytu (dzienniki audytu, zarządzania bezpieczeństwem, pełne ścieżki audytu, itp.)
•    Business Intelligence i wbudowane narzędzia statystyczne
•    Mechanizmy importu/eksportu (ASCII, XML) i integracja z pakietem MS Office
•    Zaawansowany system obiegu dokumentów (workflow)
•    Zintegrowany zestaw narzędzi programistycznych

 
Dowiedz się wiecej...