Czy promieniowanie UV-C niszczy koronawirusa?

Jak wiemy SARS-CoV-2 jest przenoszony kropelkowo, bezpośrednio z osoby na osobę lub pośrednio poprzez kontakt z zakażonymi powierzchniami (określanymi, jako nośniki zakażenia), a następnie dotykanie oczu, nosa lub twarzy. 

Na początku października br. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zaktualizowały wytyczne dotyczące rozprzestrzeniania się COVID-19, wg najnowszych informacji koronawirus może roznosić się drogą powietrzną, a nie tylko, jak wcześniej uważano, drogą kropelkową. 

  • droga kropelkowa – transmisja wirusa przez narażenie osoby zdrowej na działanie zawierających wirus kropli (większe i mniejsze krople i cząstki) wydzielanych przez osobę zakażoną. COVID-19 rozprzestrzenia się głównie poprzez bliski kontakt między ludźmi w promieniu do ok. 1,8 m
  • droga powietrzna – ryzyko infekcji w wyniku kontaktu z cząsteczkami wirusa, które są wydzielane wraz z drobinkami aerozolu, wydostającego się poprzez mowę i oddech, z organizmu osoby zakażonej. Wirus zawieszony w aerozolu pokonuje w powietrzu więcej niż 1,8 metra i utrzymuje się w powietrzu nawet do kilku godzin, a do zakażenia – szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach ze słabą wentylacją, może dojść już po tym, jak osoba zakażona opuści dane pomieszczenie.

Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa (CIE) *) wskazuje, że zastosowanie promieniowania UV-C może zmniejszyć zarówno kontaktowe jak i powietrzne rozprzestrzenianie się czynników zakaźnych, takich jak bakterie i wirusy. Jak zaznacza CIE, promieniowanie UV-C może być stosowane tylko wtedy, gdy wytwarzające je produkty dysponują odpowiednia konstrukcją, która spełnia przepisy bezpieczeństwa. Promieniowanie nadfioletowe jest promieniowaniem optycznym charakteryzującym się wyższą energią (krótsze długości fal) od promieniowania widzialnego – światła. UV-C jest wykorzystywane od wielu lat w celach, np. bakteriobójczych. Promieniowanie UV-C charakteryzuje się najwyższą energią. Chociaż możliwe jest zniszczenie niektórych mikroorganizmów i wirusów za pomocą promieniowania z każdego pasma UV, to jednak promieniowanie UV-C jest najskuteczniejsze i najczęściej stosowane do tego celu.
 
Przy projektowaniu urządzeń sterylizujących i dezynfekujących powietrze Sterylis zostały uwzględnione rekomendacje i zalecenia bezpiecznego stosowania UV-C. Urządzenie Sterylis od Santrio wyposażone jest m.in. w tzw. pułapki świetlne, które zatrzymują całość promieniowania wewnątrz urządzenia. Konstrukcja urządzenia Sterylis została zbadana pod względem upływu promieniowania urządzeniem pomiarowym GL Optic. Sprzęt tej firmy zastosowano m.in. w referencyjnym badaniu Boston University, określającym dawkę promieniowania nadfioletowego wystarczającą do zniszczenia koronawirusa. Zastosowane w Sterylis rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i sterowania wyróżniają Sterylis spośród dostępnych na rynku urządzeń stosujących promieniowanie UV-C.

*) Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa (CIE, Commission Internationale de l’Eclairage) – prowadzi światową współpracę i wymianę informacji w różnorodnych zagadnieniach z zakresu światła i oświetlenia, barwy i widzenia, fotobiologii i technologii obrazu. Bazując na mocnych podstawach technicznych, naukowych i kulturowych, CIE jest niezależną organizacją, działającą non-profit, która służy krajom członkowskim na zasadzie dobrowolności. Od momentu powstania w 1913 r., CIE jest uznawana za reprezentującą najwyższy autorytet w zakresie swoich kompetencji i jest uznana przez ISO jako międzynarodowy organ normalizacyjny publikujący międzynarodowe normy dotyczące podstaw światła i oświetlenia.

Udostępnij