Ozonowanie pomieszczeń. Czy skuteczne i bezpieczne?

Ozon posiada silne właściwości biobójcze i jest środkiem powszechnie stosowanym w dezynfekcji m. in. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody basenowej. W postaci gazowej, ozon, jako metoda walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars- COV2, stosowany jest również do ozonowania zamkniętych pomieszczeń. 

Ozon w walce z koronawirusem.

Wykazano doświadczalnie, że udział procentowy wirusów zachowujących żywotność po ozonowaniu w komorze powietrznej zmniejszał się ekspotencjalnie w miarę wzrostu stężenia ozonu w powietrzu. Skuteczność ozonowania zależna jest od kubatury pomieszczenia i określa się iloczynem stężenia ozonu i czasu jego działania. W praktyce, w dezynfekcji pomieszczeń, stosowane jest stężenie 2-5 ppm (cząsteczek na milion) przez stosunkowo krótki czas procesu (3 – 5 godz).

Niektóre badania potwierdziły też skuteczność działania, w niszczeniu koronawirusa, ozonu o niskim stężeniu przy jego długotrwałym użyciu. Japońscy badacze, Uniwersytetu Medycznego Fujita w Toyake, przeprowadzili próby w komorach i wykazali, że ozonem w niskim stężeniu można w ciągu 10 godzin unieszkodliwić ponad 90 proc. koronawirusów. Oznacza to, że długotrwała dezynfekcja ozonem o niskim, bezpiecznym dla zdrowia stężeniem < 0,1 ppm, może być również skuteczna w unieszkodliwianiu niektórych patogenów

Zaletą metody ozonowania jest fakt, że ma ona charakter kompleksowy tj. usuwa z pomieszczeń mikroorganizmy, grzyby, pleśnie oraz zapachy. Ozon jako gaz dociera do przestrzeni trudnych do zdezynfekowania inną metodą oraz charakteryzuje się dobrą przenikalnością powierzchni porowatych.

Przy braku zaleceń dotyczących stężeń ozonu wymaganych do dezynfekcji pomieszczeń w których przebywają ludzie pojawia się pytanie czy jednak stosowanie ozonu w celach dezynfekcji pomieszczeń jest bezpieczne? 

Zalecana ostrożność.

Zastosowanie ozonu ma szereg negatywnych aspektów i niekorzystnych efektów dla zdrowia, które należy uwzględnić stosując tę metodę.

Ozon ma silne właściwości utleniające, co powoduje podrażnienia spojówek, błony śluzowej dróg oddechowych, a w konsekwencji powoduje bóle, zaczerwienienie spojówek, kaszel, trudności w oddychaniu. Może to prowadzić do nasilenia chorób układu krążenia i spadku ciśnienia tętniczego krwi. Tym samym, proces ozonowania pomieszczeń można przeprowadzać wyłącznie pod nieobecność ludzi i zwierząt w ozonowanym pomieszczeniu. 

Podczas ozonowania pomieszczenia degradacji mogą ulegać znajdujące się w nim elementy wyposażenia oraz rośliny. Szczególnie dotyczy to przedmiotów zawierających gumę i naturalną skórę. 

Efekt ozonowania jest doraźny i nietrwały. Nie chroni przed ponownym przeniknięciem wirusa SARS-CoV-2 do pomieszczenia, jeśli wejdzie do niego osoba zarażona. Może to nastąpić już w kilka godzin po zabiegu ozonowania. 

Po przeprowadzeniu procesu, ozonowane pomieszczenie należy bezwzględnie przewietrzyć lub zastosować funkcję neutralizacji ozonu poprzez tzw. deozonatory. Są to urządzenia zapewniające przekształcenie ozonu w tlen w ciągu kilku minut (poniżej 1 ppm w ciągu 15 minut lub krótszym). Zaleca się by pomieszczenia były udostępnione do przebywania w nim ludzi nie wcześniej niż po 4ch godzinach od zakończenia ozonowania.

Decydując się na dezynfekcję pomieszczeń ozonem należy stosować urządzenia, które posiadają odpowiednie certyfikaty oraz które gwarantują bezpieczne stosowanie ozonu, a także  są zabezpieczone przed niepowołanym uruchomieniem ozonatorów. Funkcjonalnościami zwiększającymi poziom bezpieczeństwa są wbudowane mierniki stężenia ozonu, automatyka sterująca stężeniem ozonu jak również deaktywacja ozonu po przeprowadzonym procesie ozonowania. 

Państwowy Zakład Higieny procedurę dezynfekcji pomieszczeń biurowych ozonem uważa za akceptowalną, jednak wyłącznie w warunkach rygorystycznej kontroli i nadzorowania tego procesu.

Sterylis. Skuteczny i bezpieczny.

Dystrybuowane przez Santrio urządzenia Sterylis oprócz posiadania zaawansowanej automatyki sterującej poziomem stężenia ozonu oraz jego pomiaru, po zakończeniu fazy ozonowania, automatycznie przechodzą do destrukcji ozonu aż do uzyskania minimalnego stężenia na poziomie 0,1 ppm. Status jest sygnalizowany odpowiednimi diodami. Te cechy stawiają Sterylis w czołówce ozonatorów w zakresie bezpiecznej i kontrolowanej obsługi.

Odpowiadając na pytanie czy stosowanie ozonowania jest bezpieczne – tak, o ile stosuje się właściwe urządzenia, we właściwy sposób.

Skuteczną alternatywą dla ozonowania pomieszczeń jest wykorzystanie technologii promieniowania ultrafioletowego UV-C do dezynfekcji powietrza z wykorzystaniem lamp UV-C. Metoda ta jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia, może być stosowana w sposób ciągły w obecności ludzi a przy tym jest procesem trwałym.

Urządzenia Sterylis doskonale wpisują się w zalecenia Sanepidu, łącząc technologię dezynfekcji powietrza przy pomocy lamp UV-C z funkcją ozonowania, a dodatkowo dwustopniowej filtracji. 

Urządzenia Sterylis to:

  • zaawansowana automatyka sterującą podawaniem ozonu według zadanych parametrów czasowych i poziomem stężenia ozonu;
  • automatyczna deaktywacja ozonu po zakończonym procesie ozonowania;
  • zabezpieczenie przed niepowołanym uruchomieniem;
  • samodiagnostyka oraz funkcja alertów;
  • wbudowany układu pomiarowego stężenia ozonu działający nie tylko podczas ozonowania.

Źródła:

  1. http://wsse.waw.pl/
  2. https://naukawpolsce.pap.pl/
  3. https://www.klimatyzacja.pl/

 

Udostępnij